Archiwum dnia: 21 sierpnia 2023


Zapraszamy na II Bieg Krzyżaka!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich biegaczy i kibiców na II edycję Biegu Krzyżaka. W 2 drugą sobotę września – (09.09.2023 r.) miłośnicy biegania będą mieli do wyboru dwie odświeżone trasy 5km i 10km po malowniczych terenach Gminy Rogóźno.

Agregat prądotwórczy dla OSP Rogóźno.

W dniu 18 sierpnia 2023 roku Nadleśnictwo Jamy przekazało w użytkowanie druhom-ochotnikom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie zakupiony agregat prądotwórczy. Urządzenie będzie służyło do bieżącej obsługi posiadanego sprzętu gaśniczego w czasie prowadzenia akcji ratunkowych. Symbolicznego przekazania strażakom ochotnikom dokonał w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Jamy jego Zastępca, Pan Henryk Kapusta.

Dziękujemy za okazane wsparcie i wierzymy, że nowe wyposażenie pomoże strażakom wypełniać ich obowiązki oraz że ich praca będzie bezpieczniejsza.

 


Podsumowanie dożynek diecezjalno-powiatowo-gminnych w Łasinie.

W miniony weekend w trakcie dożynek diecezjalno-powiatowo-gminnych w Łasinie rolnicy, sadownicy, ogrodnicy i pszczelarze dziękowali za tegoroczne zbiory i plony. Gospodarzami wydarzenia byli: Rafał Kobylski – Burmistrz Miasta i Gminy Łasin. Adam Olejnik – Starosta Powiatu Grudziądzkiego, ks. kan. Grzegorz Grabowski – proboszcz parafii pw. Św. Katarzyny oraz ks. kan. Zbigniew Gański – Diecezjalny Duszpasterz Rolników. Po uroczystej mszy dziękczynnej za plony, którą koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, uczestniczy wydarzenia udali się na łasiński amfiteatr, gdzie odbyła się artystyczna dożynek. Nasz samorząd na tych uroczystościach reprezentował Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy oraz KGW “Dolina Osy” z Rogóźna-Zamku, które dla podniebień uczestników wydarzenia przygotowało wiele pyszności, m.in. domowy pasztet czy chleb ze szpinakiem. W konkursie wieńców dożynkowych wzięły udział z terenu gminy: KGW Rogoża z Rogóźna i KGW Szembruczek. Miło nam poinformować, że wieniec dożynkowy pań z KGW Szembruczek otrzymał w ramach konkursu wyróżnienie – serdecznie gratulujemy.

 

 


Finałowe zmagania w turnieju o Puchar Wójta Gminy Rogóźno w piłce plażowej.

Piątkowym turniejem w Kłódce zakończyły się tegoroczne zmagania o Puchar Wójta Gminy Rogóźno w piłce plażowej. Była walka o każdą piłkę, o każdy punkt ale przede wszystkim była świetna zabawa.

W ostatnim turnieju Krzysztof Polesiak wraz z Jackiem Chróścickim po raz kolejny zmierzyli się w plażowej potyczce z innymi zawodnikami.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy brali udział już w czwartej odsłonie tej imprezy i dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rogóźnie za jego organizację.

Szczególne podziękowania za niesamowity doping dla Piotra i Henryka.

Klasyfikacja końcowa wygląda następująco:

  1. Bartosz Krzak i Mikołaj Grabowski
  2. Hubert Marszałek i Kacper Kurkiewicz
  3. Tomasz Ziółkowski i Rafał Bartoś

Gratulujemy i do zobaczenia za rok na kolejnych zmaganiach.

 

 


INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

Na podstawie art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) Wójt Gminy Rogóźno informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogóźno. 

 

1. Pomoc w formie stypendium przysługuje :

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2. Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogóźno przyznaje Wójt Gminy Rogóźno.

3. Miesięczny dochód dla osoby w rodzinie w wysokości 600 zł (netto), kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 345 zł.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest udokumentowanie osiąganych dochodów w rodzinie przez wszystkich jej członków w formie zaświadczenia albo oświadczenia za miesiąc poprzedzający datę złożenie wniosku. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Druki wniosków są dostępne na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogóźno w zakładce oświata (https://bip.rogozno.ug.gov.pl/stypendia-i-zasilki-szkolne.html) oraz w wersji papierowej od 21 sierpnia 2023 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Rogóźno, Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno.

5. Termin składania wniosków:

– dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych od 1 września 2023 r. do 15 września 2023 r.

– dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września 2023 r. do 15 października 2023 r.