Gminna Biblioteka Publiczna


Dzień Działacza i Animatora Kultury.

Dzień Działacza i Animatora Kultury to święto osób,

które swoim zaangażowaniem i pracą urozmaicają codzienne życie,

promując tradycję i kulturę regionu.

W tym dniu życzę wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego

dużo zdrowia, sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy

oraz powodzenia w realizacji wszelkich zamierzeń i planów.

Niech pasja z jaką podejmujecie działania nigdy nie gaśnie!

Dziękuję tym, którzy mają swój udział w upowszechnianiu

i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa narodowego za pracę

na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 


I Forum Bibliotek Powiatu Grudziądzkiego za nami.

W miniony wtorek Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie była gospodarzem I Forum Bibliotek Powiatu Grudziądzkiego. Podczas spotkania przedstawiciele bibliotek z Łasina, Gruty, Świecia nad Osą, Małego Rudnika, Radzynia Chełmińskiego, Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu, a także Jabłonowa Pomorskiego, Szczuki, Szabdy oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu spotkali się, aby podzielić się doświadczeniami z pracy, która ma na celu upowszechnianie czytania książek oraz propagowanie czytelnictwa.

 


Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza.

Z okazji Dnia Bibliotekarza życzę wszystkim pracownikom bibliotek dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa. Czytelnictwo jest bardzo ważne, gdyż kształtuje wnętrze człowieka.

Dzięki Wam społeczność naszej gminy ma nie tylko dostęp do książek, ale również może uczestniczyć w ciekawych spotkaniach literackich i konkursach promujących czytelnictwo i piękno języka polskiego.

Składam najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, wielu pomysłów na szerzenie w społeczeństwie nawyku czytania i obcowania z książką, wiernych i wspaniałych czytelników, coraz bogatszych zbiorów zaspokajających wszystkie potrzeby czytelnicze, dalszego dynamicznego rozwoju, a także nieustających sukcesów i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 


Wybieramy patrona Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie.

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Czytelnicy,

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie ogłosiła plebiscyt na Patrona biblioteki. Kandydaturami o miano Patrona Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie są:

– Wisława Szymborska

– Julian Tuwim

– Detektyw Pozytywka

– Literaccy poszukiwacze przygód

– Jerzy Andrzej Pilch

 

Głosujemy w formule online klikając w poniższy link: głosowanie na Patrona GBP w Rogóźnie.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w głosowaniu, które potrwa do 30 marca 2023 r.