Archiwum miesiąca: październik 2017


Nasi Kombatanci

W dniu 11 października br. na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym kombatanci z Koła z Rogóźna Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych posumowali mijającą czteroletnią kadencję. Koło liczy 13 członków, a przeciętny wiek członka to 86 lat. Zebranie otworzył Prezes Koła Pan Henryk Nowiński , a zebraniu przewodniczył Pan Felicjan Pulkowski- Sekretarz Koła, który serdecznie przywitał członków przybyłych na zebranie, młodzież z klasy siódmej Szkoły Podstawowej z Panią Elżbietą Gumińską, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Eugeniusza Kluza i Pawła Żuchowskiego – sekretarza naszej gminy. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego młodzież przedstawiła krótki występ o tematyce patriotycznej. Uczestnicy uczcili chwilą ciszy zmarłych członków. Przewodniczący zebrania przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za cztery lata, a także sprawozdanie finansowe. W minionym okresie nasi kombatanci aktywnie uczestniczyli w corocznym upamiętnieniu odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada, uczestniczyli w wycieczce „Szlakiem Pomników Walki i Męczeństwa”. Odbyły się wycieczki do Mełna i Potulic, gdzie niektórzy z nich byli więzieni. Po wyborach władz Koła do Zarządu zostali wybrani:
Pan Henryk-Nowiński- Przewodniczący , Pan Feliks Pulkowski- Sekretarz, Pan Janc Zdzisław-Skarbnik.
W części towarzyskiej był pyszny poczęstunek i wspomnienia naszych szacownych kombatantów.
Życzymy im długich lat zdrowia.


Informacja dotycząca przerwy w dostawie energii elektrycznej

Niniejszym informuje się, że firma ENERGA – OPERATOR SA przekazała informację dotyczącą przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

06.11.2017 r. w godz. 07:30–17:00 Bukowiec 2,3

06.11.2017 r. w godz. 07:30-09:00 oraz 15:30-17:00 Kłódka 1,3,4,5 Hydrofornia,8, Rogóźno ODJ, Młyn, Rogóźno 1,4,5,6,7,12,13,14,15, Rogóźno-Zamek 1,2

ENERGA przeprasza za uciążliwości związane z wyłączeniami prądu.


ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”

ZARZĄDZENIE NR 83/2017
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO
z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 r.”


Akcja przewonienia gazu ziemnego “JESIEŃ 2017”

Uprzejmie informuję, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 10÷12 października 2017 roku na terenie miast i gmin:
Grudziądz, Łasin, Rogóźno, Nowe, Świecie i Chełmno ,
akcję przewonienia gazu ziemnego “JESIEŃ 2017”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

 


Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w działaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja dotyczy przebudowy drogi o długości 172 mb łączącej drogę powiatową z nieruchomością, na której usytuowany jest budynek świetlicy z remizą OSP. Założenia projektowe to przywrócenie płynności , poprawy bezpieczeństwa i wygoda ruchu oraz poprawa estetyki przestrzeni. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu , na podbudowie z kruszywa łamanego. Szerokość jezdni wyniesie 3,5 m + pobocze 0,5 m. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie drogi i przyległego terenu. Zaprojektowano ustawienie słupów z oprawami oświetleniowymi typu LED. 9 słupów usytuowanych będzie wzdłuż w/w drogi, 3 w otoczeniu świetlicy wiejskiej i 3 na przyległym terenie rekreacyjnym. Całość wpłynie pozytywnie na estetykę przestrzeni w obszarze infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w szczególności poprawi bezpieczeństwo korzystania ze świetlicy wiejskiej, przyległego placu zabaw i terenu rekreacyjnego. Przyznane dofinansowanie wynosi 114 166 zł. Inwestycja wykonana zostanie w 2018 roku .


Intensywne opady deszczu połączone z wiatrem

Mając na uwadze informacje dotyczące prognozy pogody na najbliższe dni Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w nocy z 5 na 6 października 2017r. przez teren województwa kujawsko – pomorskiego może przejść front atmosferyczny, któremu towarzyszyć będą  – intensywne opady deszczu połączone z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h. W związku z powyższym zaleca się poinformowanie ludności o ewentualnym zagrożeniu, konieczności zabezpieczenia budynków (w tym szczególnie obiektów uszkodzonych podczas nawałnicy w sierpniu br.), plonów oraz sprzętu. Jednocześnie proszę o rozważenie wzmocnienia obsady dyżurów oraz uwzględnienie szybkiego uruchomienia magazynów ze sprzętem OC.

Proszę o bieżące śledzenie komunikatów i ostrzeżeń IMGW