Archiwum miesiąca: kwiecień 2020


Wywieś flagę Polski na majówkę.

Przed nami weekend majowy. Przed nami Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Zachęcamy do wywieszenia biało-czerwonych barw narodowych i uczczenia w ten symboliczny sposób ważnych dla naszego państwa wydarzeń. W tym wyjątkowym i niezwykle trudnym czasie, pandemii koronawirusa, okażmy poczucie wspólnoty oraz dumę i wdzięczność z bycia Polakami.


Środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trafią do Gminy Rogóźno.

Informujemy, że Gmina Rogóźno otrzyma wsparcie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W roku 2020 wsparcie zostało przyznane następującym placówkom:
Szkoła Podstawowa w Białochowie ze wsparciem finansowym ze środków budżetu państwa w kwocie 4 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Szembruczku ze wsparciem finansowym ze środków budżetu państwa w kwocie 2 480,00 zł.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone dzięki wniesieniu wkładu własnego przez Gminę Rogóźno, który wynosi 20% kosztów realizacji zadania – 1 620,00 zł.

Łącznie w Gminie Rogóźno w bibliotekach szkolnych przybędzie pozycji na kwotę 8 100 zł.

Mamy nadzieję, że zakup nowego księgozbioru przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności pozycji bibliotecznych oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.

 


Informacja w sprawie Przedszkola Publicznego w Rogóźnie.

Informuję, iż w dniu dzisiejszym, to jest 30 kwietnia 2020 roku, działając jako Organ Prowadzący dla Przedszkola Publicznego w Rogóźnie po wnikliwym rozważeniu możliwości uruchomienia w dniu 6 maja Przedszkola, po konsultacjach z Panią Dyrektor Barbarą Jabłońską, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w powiecie grudziądzkim podjąłem decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Rogóźnie.

O dalszych działaniach, wraz z Dyrekcją Przedszkola Publicznego w Rogóźnie będziemy informować Państwa na bieżąco.

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.


Rząd ogłosił zniesienie kolejnych obostrzeń.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawi dziś nowe zasady i daty wprowadzania regulacji w ramach odmrażania gospodarki w związku z pandemią koronawirusa:

– od 4 maja mają zostać otwarte hotele oraz galerie handlowe. Zamknięte pozostają restauracje i przestrzenie rekreacyjne oraz kina. Obowiązuje zasada jednego klienta na 15 metrów kwadratowych powierzchni;
– od 4 maja przywrócenie zabiegów rehabilitacyjnych;
– od 4 maja otwarte mają być niektóre instytucje kultury: biblioteki, muzea i galerie sztuki;
– od 6 maja będą mogły działać żłobki i przedszkola, aczkolwiek w “nowym reżimie sanitarnym”.

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.


Rozlicz swój PIT w ramach Projektu “Wspieraj lokalnie”

Przypominamy o możliwości rozliczenia PIT za rok 2019 za pomocą programu w ramach Projektu “Wspieraj lokalnie” dostępnego na naszej stronie internetowej.

Gmina Rogóźno jest jedną z ponad 350 jednostek samorządowych w Polsce, która bierze udział w Projekcie „Wspieraj lokalnie”. Projekt ten umożliwia wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii lokalnego rozliczania PIT-ów.

Program PIT dla Gminy Rogóźno opracowała Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wraz z PITax.pl. Program służy do rozliczania deklaracji PIT. Każdy podatnik, który skorzysta z programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z organizacji działającej w naszym regionie.

Jakie są korzyści płynące ze skorzystania z oferty?
Korzystając z oferty programu “WSPIERAJ LOKALNIE”:

  • wychodzimy z inicjatywą wsparcia i promocji lokalnych OPP;
  • udostępniamy i ułatwiamy dostępu do listy OPP, przyczyniamy się do szerzenia idei wsparcia lokalnych organizacji i świadomej regionalnej pomocy;
  • oferujemy pomoc w zbiórce 1% dla organizacji lokalnych, które często nie mają tak dużej siły przebicia w celu reklamy, jak duże ogólnopolskie organizacje, a działają lokalnie i pomagają Naszym mieszkańcom;
  • dzięki liście organizacji z Naszego regionu, mają Państwo ułatwiony dostęp i decyzję do przekazania 1%.

Swój PIT rozliczysz klikając w poniższy link:

https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-rogozno/


Ogłoszenie o zamiarze zbycia pojemników na odpady.

Urząd Gminy Rogóźno zawiadamia, iż zamierza zbyć następujące pojemniki na odpady:
•    Pojemnik plastikowy o poj. 1100 l – zielony – 12 szt.
•    Pojemnik plastikowy o poj. 1100 l – niebieski – 5 szt.
•    Pojemnik plastikowy o poj. 1100 l – żółty – 1 szt.
•    Pojemnik koszowy metalowy o wymiarach ok. 110x90x100 cm – 16 szt.

Warunki wzięcia udziału w postępowaniu:
1. Kupujący może złożyć ofertę kupna dowolnej ilości pojemników.
2. W przypadku złożenia kilku równoważnych ofert Sprzedający może wezwać potencjalnych nabywców do złożenia korekty zaproponowanej ceny. Materiał zostanie sprzedane kupującemu, który poda wyższą cenę.

Kontakt w sprawie postępowania
1. Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą kontaktować się  w sprawach formalnych  z pracownikiem Urzędu Gminy p. Piotrem Kalickim pod numerem tel. 56 / 46 884 24.
2. Istnieje możliwość oględzin pojemników. W tym celu należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Rogóźno, p. Dorotą Grabowską pod numerem tel. 56 / 46 870 25.

Składanie ofert
Oferty kupna można składać bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego w siedzibie Urzędu Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno do dnia 04.05.2020 r. do godz. 12.00 na załączonym Formularzu. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Istnieje także możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej. Czytelny skan oferty można przesyłać w ww. terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pzp@rogozno.ug.gov.pl.

Minimalna cena za jaką Gmina Rogóźno zamierza sprzedać pojedynczy pojemnik wynosi: pojemnik plastikowy – 400 zł brutto (w tym VAT 23%); pojemnik koszowy – 200 zł (w tym VAT 23%).

Ogłoszenie o zamiarze zbycia pojemników na odpady – do pobrania.

Formularz oferty kupna pojemników na odpady – do pobrania.


ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej możliwe jest zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.
Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać prowadzący działalność z przychodem do 15 681 zł, spółdzielnie socjalne, duchowni oraz przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób. W przypadku większych firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Co ważne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące oraz duchownych zwolnieniu będą podlegać składki od najniższej podstawy ich wymiaru – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek, co do zasady dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątek stanowią składki za marzec. Przedsiębiorca, który opłacił składkę za marzec, po czym skorzystał ze zwolnienia ze składek za ten miesiąc, może zdecydować, co zrobić z tak powstałą nadpłatą. Może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaty składając wniosek najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten może złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P), przekazać w postaci papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS (wniosek RZS-P).

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.


Przedszkola, szkoły i żłobki zamknięte do 24 maja.

Dziś 24 kwietnia 2020 minister Dariusz Piontkowski, na konferencji prasowej poinformował, że zawieszenie działania szkół i prowadzenie lekcji online potrwa do 24 maja.

Matury rozpoczną się 8 czerwca od egzaminu z języka polskiego, a kolejne potrwają do końca czerwca. Nie będzie egzaminów ustnych, poinformował Dariusz Piontkowski, minister edukacji.

Od 16 do 18 czerwca odbędą się egzaminy dla ósmoklasistów, a egzamin zawodowy od 17 do 28 sierpnia.

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.


Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem.

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS.

Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres cot@zus.pl lub inny adres mailowy, prosimy o przekazanie ich ponownie we właściwy sposób. Wnioski można składać do ZUS:

  • drogą elektroniczną – przez PUE ZUS
  • w formie papierowej – za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jeśli ktoś chce wniosek złożyć elektronicznie należy to zrobić za pośrednictwem naszej platformy PUE ZUS.

 

Jak założyć profil PUE?

Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu – przez internet – za pomocą profilu zaufanego (ePUAP/login.gov) lub bankowości elektronicznej. Jest to bardzo proste i nie zabiera wiele czasu

 

Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Następnie należy ustalić hasło do konta, a na podany w formularzu adres e-mail dostaniemy login. Ze względów bezpieczeństwa trzeba również potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP, czy podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego). Konto na PUE można zarejestrować także poprzez serwis bankowości elektronicznej (jeśli konto jest w banku, który zawarł z ZUS porozumienie). Można to zrobić:

  • przez stronę zus.pl – przy wyborze sposobu rejestracji należy kliknąć w ikonę swojego banku,
  • bezpośrednio ze strony swojego banku.

 

Mając już założone konto na Platformie Usług Elektronicznych, będziemy mogli szybko i bezpiecznie, nie wychodząc z domu, składać elektroniczne wnioski o wsparcie z ZUS w ramach m.in. przepisów tarczy antykryzysowej.